Depo Raf Sistemleri Modelleri

//Depo Raf Sistemleri Modelleri

Depo Raf Sistemleri Modelleri

Depo Raf Sistemleri Modelleri

Depo Raf Sistemleri Modelleri Depo raf sistemleri modelleri, depolar üreticilerin üretim sonucunda mallarını istifleyip stoklamaya aldığı alanlardır.  Depolama eylemiyse belirli noktalardan gelen ürün veya yüklerin belirli sürelerde muhafazaya alınması, belirli noktalara gönderilmesinde hazırlanma aşamalarının gerçekleştirilmesidir. Depolama süresinin uzun mesafeli olduğu yerlere depo tanımlaması yapılırken, esas itibariyle teslim alma, kontrol sayım, yerleştirme, kontrol ve gönderim faaliyetlerinden oluşur.

Depo Raf Sistemleri Modelleri; Alandan büyük ölçüde tasarruf sağlıyor

Rafsis raf üretimi ile belirtilen işlemlerin gerçekleştirilmesinde depo raf sistemleri modelleri önemli derecede işlevsellik taşımaktadır. Depo raf sistemlerinde yüksek metrajlarda palet kullanımları alandan büyük ölçüde tasarruf sağlar. Bir noktada orta ölçekli işletmeler için en elverişli sistemlerden biridir. Depo raf sistemlerinde stoklanacak ürün ve malların rafa kaldırılması ve boşaltılmasında verim sağlar. Depo raf sistemi lojistiğin kullanım çeşitlerine, ihtiyaçlara, kurulacak alanlara göre dar koridor raf sistemleri, asma katlı raf sistemleri, sırt sırta raf sistemleri, derinlikli depo raf sistemi olarak hizmet sağlar.

Lojistiğe ve kullanım çeşitlerine göre değişkenlik gösteren sistemler

Sırt sırta depo raf sistemlerinde; Her palete ulaşabilme imkânının yanı sıra sırt sırta depolama tekniğinde oluşan raf sistemi taşıyıcı traverslerin ayarlanabilir özellikte olması kullanım esnekliği sağlamaktadır. Bu depolama sisteminde travers ve oturur ayakların yük taşıma kapasiteleri, belirli yüklere göre bazı standartlar göz önüne alınarak üretilir.

Giydirme cephe raf sistemlerinde; Bu tarz depolama sistemleri ekonomik ve maliyetli, çelik ve betonarme depolarda yer kaybına sebebiyet veren kolon ve kiriş bulunmayışından ötürü kullanım açısından verim sağlar.

Mekik raf sistemleri; Mekik yardımıyla radyo kontrollü, yüksek yoğunluk karşısında rahatlıkla depolama yapabilme imkânı sağlayan yarı otomatik raf sistemidir. Mekikler forklift  sayesinde kolaylıkla taşınabilir.

Katlı depo raf sistemi; Bu sistem daha ziyade ufak ölçekli ürünler için elverişli sistemlerden biridir. Sipariş esnasında yerden ve zamandan tasarruf sağlar. Depo görevlileri tarafından istenilen yüksekliğe rahatlıkla ayarlanabilen özelliğe sahiptir. Kat aralarında makineye ihtiyaç duyulmayan sistemdir.

Paletli kayar raf sistemi; paletli kayar raf sisteminde bir taraftan yükleme yapılır, diğer yönden boşaltma işlemi gerçekleşir. Mekanizmasındaki fren makaraları sayesinde üzerindeki paletlerin kayma hızı kontrol altına alınır. Bu makaralar yük boşaltımında rafta boşluk oluşmasını sağlamaktadır.

2018-07-10T12:32:55+00:00 Tags: , , , |
error: