Raf

/ / Rafsis Blog

Raf

rafGünlük yaşamımızın her yerinde bulunan raf, üzerine her türlü eşyanın rahatlıkla konabileceği, bir dolap içinde veya dışarıda aynı uzunlukta paralel şekilde tutturulmuş geniş, uzun tahta veya metal levhadan oluşan sistemlerden biridir. Rafsis ile eski zamanlardan günümüze kadar gelen raflar evlerde, ofislerde, mağazalarda, yaşamın her alanında mevcudiyet gösterir. Yani kısacası elzem malzemelerden biri olmuştur.

Raf Üretimi

Raf üretimi son zamanlarda dış ülkelerde sektörün gelişmesine paralel olarak gelişim göstermiş, ülkemizde de bu gelişime iştirak eden ülkeler arasına girmeyi başararak yurt dışına rafı ihraç eden ülke durumuna gelmiş durumdadır. Raf sektöründe Türkiye’de uzun yıllar faaliyet gösteren firmalar mesleki tecrübeleriyle estetik ve yenilikleri birleştirmiş müşteri talepleri doğrultusunda bu deneyimlerini fikir, tarz, ihtiyaçlar doğrultusunda mekân, arşivleme, depolama alanlarında ihtiyaçlar doğrultusunda hizmet vermeyi amaçlayan firmaları ortaya çıkarmıştır. Müşteri taleplerine paralel olarak yapılan rafların üretimlerinde en önemli noktalardan biri hangi tür rafların kullanılması gerektiği konusunda üretici firmanın Ar-Ge çalışmalarına yönelik fizibilite ve analiz çalışmalarının yapılmasıdır.

Günlük yaşamın önemli parçalarından biri…

Raflar bilindiği gibi depolama ve eşya yerleşimi açısından hayatın ve günlük yaşamın önde gelen materyallerinden biri olarak karşımıza çıkar. Her birey belirli kapasitede eşya ve materyale sahiptir. Bu materyallerin yaşam alanlarında muhafazası, saklanması ve depolanması açısından mevcut alanları maksimum ölçeklerde minimum yerlerde kullanılması pozisyonunda bulundurur. Raf sistemleri sadece ev vb. yaşam alanlarında kullanmakla kalınmamış, iş yeri ofis, alış veriş merkezleri, market ve mağazalarla, resmi dairelerde de konumlanan, işlevsellik ve dekoratif amaçlı kullanılan sistemleri oluşturmuştur.

Kaliteli üretim ve sektör ihtiyaçları doğrultusunda avantaj oluşturur.

Kaliteli ve sağlam raf sistemleri pek çok unsura bağlı olarak kurulur. Bunun yanı sıra kalite unsuru olarak şekillenen kriterlerle, üretim aşamalarındaki hassasiyetler müşteri memnuniyetini önemli ölçülerde belirgin hale getirir. Rafsis raf üretim şekilleri; doğru rafın seçimleri uzun vadeli kullanılmasında üretilen rafların ve ekipmanlarının sektör ihtiyaçlarına uygunluk göstermesi açısından önemli unsurlardan biridir. Rafın üreticileri ve firmaları elde ettikleri deneyim, teknoloji, teknik bilgi ve donanım sayesinde müşteri memnuniyeti, kaliteli hizmet anlayışı ve beklentiler konusundaki tüm artılara özen göstermelidirler. Rafın gelişim sürecine kadar olan zamanlarda sadece paket ve kolilerin istiflendiği ve muhafaza edildiği alanlar olarak algılanmış, bu gün gelinen noktalarda işletmeler için rekabet yaratmada avantaj oluşturan bir araç olarak değerlendirilmektedir.